Instructie en Scholing

 • Applicatie instructie en Technische instructie

 • Instructie gedurende de gehele levensduur van het systeem

Instructie ter plaatse:
 • De instructie omvat naast de uitleg van het systeem ook de achtergronden van het gebruik van het systeem. 
  Naast de instructie voor de directe gebruikers van het systeem, die typisch applicatie gericht is, wordt voor de ondersteunende diensten de instructie aangepast en wordt meer aandacht gegeven aan bijvoorbeeld de implementering van het systeem in het bestaande netwerk.

 • Instructie via remote verbinding:
  Het is mogelijk om via een beveiligde verbinding een remote sessie op te zetten, waarbij het beeldscherm met een professioneel programma (NetOp) wordt overgenomen, zodat bij problemen direct gereageerd kan worden en er direct ingegaan kan worden op de feitelijke problemen die gebruiker ondervindt bij het werken met het systeem.

 • Instructie gedurende de hele levensduur van het systeem:
  Het is gebleken dat juist na een wat langere gebruiksperiode, een zekere routine optreedt, waardoor de diepere eigenschappen van het systeem niet meer aan bod komen of men zelfs niet meer weet dat bepaalde gewenste eigenschappen al in het systeem zijn aanwezig zijn. In een dergelijke situatie kan een opfris instructie zeer wenselijk zijn.

 • Instructie bij personeelsmutatie:
  Ook na een aantal personeelswisselingen blijkt vaak dat diepere kennis van het systeem verdwijnt en alleen de routinematige handelingen overgedragen zijn. Ook in deze situatie kan een herhaalde instructie veel verborgen vragen beantwoorden en nieuwe inzichten in het gebruik van de apparatuur opleveren.