SysToe: Teendruk meting TBI

 

  • Objectieve en snelle meting van de TBI

  • Twee occlusiemanchetten voor hoge betrouwbaarheid bij zeer lage drukken

  • Reproduceerbare resultaten ook bij kleine tenen

  • Database lokaal of in het netwerk. Configureerbaar verslag

Teendruk Meting SysToe

SysToe

De SysToe is een volautomatisch Teendruk Meetsysteem, dat een snelle en objectieve weergave van de TBI geeft.

De SysToe verbetert aanzienlijk de betrouwbaarheid van distale bloeddrukmetingen vooral bij diabetici en chronische nierpatiënten, omdat de meting van de enkeldruk en dus de "brachial-enkelindex" bij deze groep patiënten foutief of vaak onmogelijk is vanwege "Medial artery calcification".

SysToe resultaat na meting

Als geautomatiseerde, volledig niet-invasieve en pijnloze techniek (in tegenstelling tot enkeldrukmeting), kan de systolische drukmeting met de SysToe gemakkelijk buiten het vaatlaboratorium door diabetologen, nefrologen, huisartsen en anderen worden uitgevoerd voor de follow-up van patiënten met perifere arteriële ziekte.

Het gebruik van duurdere onderzoeken (zoals volledige duplex Doppler echografie van de onderste ledematen) kan mogelijk worden uitgesteld.

Na een eerste beoordeling tijdens de diagnose wordt de follow-up voornamelijk gebaseerd op klinische bevindingen en de teen bloeddruk.
  

Hoe de SysToe te gebruiken: Instructie Video

Volledige echografie onderzoeken kunnen worden herhaald met een lagere periodiciteit en extra onderzoeken zijn alleen dan nodig als er klinische symptomen optreden of als deze verergeren en/of als de systolische bloeddruk aan de teen afneemt.

Derhalve, kan de sociale en economische last van een chronische ziekte als diabetes aanzienlijk worden verlicht, terwijl het aantal patiënten met diabetes blijft toenemen. 

De SysToe is een volautomatisch Teendruk Meetsysteem, dat een snelle en objectieve weergave van de TBI geeft.