Embolie Detectie Software EDS

  • Embolie Detectie Software op basis van de frequentie inhoud van het signaal

  • Audiogram met 90 graden fase verschuiving tussen het reele- en het imaginaire deel

  • Embolie gevoeligheids instelling en artefact drempel instelling

Embolie-scherm

De Embolie Detectie Software

Onze nieuwe Embolie Detectie Software is gebaseerd op de algorithmen van Rüune Äaslid, de pionier op het gebied van Embolie detectie. Bij deze methode wordt de klassieke Embolie detectie op basis van het Dual Gate principe verlaten en wordt voor de Embolie detectie voornamelijk de inhoud van het gereflecteerde audio signaal gebruikt.

Audiogram-groot

De welbekende "Beep" van een passerende Embolus heeft een dermate specifieke frequentie inhoud dat het menselijke oor direct in staat is deze typische toon te herkennen. Rüune Äaslid heeft deze criteria in een algorithme ondergebracht, waarmee een objective quantificering van de audio informatie bereikt kan worden.

Naast de tonale inhoud van het gereflecteerde signaal worden ook de fase verschuivingen in de detectie meegenomen.

Het gereflecteerde audiosignaal wordt via de quadratuur methode gesplitst in het imaginaire deel (de groene curve) en het reele deel (de rode curve). Deze twee componenten van het audiosignaal lopen 90 graden uit fase en zijn typisch voor het gereflecteerde signaal van een passerende Embolus.

Embolie-Correlatie

Naast de faseverschuiving van het signaal wordt ook gekeken naar de duur, snelheid, de intensiteit en de symmetrie van het signaal.
 
De resultaten van de Embolie Detectie worden in een tabel samengevat, een correlatie cooefficient helpt bij het beoordelen, maar het is altijd mogelijk om de eigen bevindingen voorrang te geven over de automatisch gevonden bevindingen.